O firmie Produkty Galeria Kontakt
   
 

 

Hełm strażacki BHS

Hełm strażacki Typ BHS przeznaczony jest do zapewnienia ochrony głowy przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas zwalczania pożarów w pomieszczeniach, budynkach i innych budowlach w czasie pożarów i akcji ratowniczo gaśniczych. Spełnia rosnące wymagania straży pożarnej we wszystkich działaniach wykonywanych w zurbanizowanym terenie oraz obszarach przemysłowych.

Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1796/2011
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 1126/2011

»szczegóły«

 

 

 

Hełm dla ratownictwa górniczego Gwarek

Hełm ochronny dla ratownictwa górniczego Typ GWAREK przeznaczony jest do ochrony głowy górników pracujących w podziemnych zakładach górniczych oraz w czasie ćwiczeń i akcji ratowniczo-górniczych. Wykonany jest w oparciu o warunki bezpieczeństwa zawarte w EN 397:1995„Przemysłowe hełmy ochronne” [EN 397:1995 „Industrial safety helmets”]. Skorupa hełmu wykonana jest z laminatu poliestrowego kewlarowo-szklanego. Kształt skorupy oraz użyte materiały gwarantują maksymalną ochronę głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów oraz ochronę na przebicie .Materiały użyte do produkcji hełmu gwarantują jego elektroizolacyjność do 440 V oraz możliwość stosowania w temp. od-30 o C do+ 50o C, chronią przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem, zabezpieczają gromadzeniu się ładunków elektrycznych na jego powierzchni i może być stosowany w warunkach obecności metanu i pyłu węglowego.
Hełm produkowany jest w dwóch wersjach:
• wersja z paskiem podbródkowym,
• wersja bez paska podbródkowego.

Certyfikat oceny typu WE nr. WE/S/1568/2010

»szczegóły«

 

 

 

Hełm górniczy Gwarek II

Hełm górniczy Typ GWAREK II przeznaczony jest do ochrony głowy górników pracujących w podziemnych zakładach górniczych oraz w czasie ćwiczeń i akcji ratowniczo-górniczych. Wykonany jest w oparciu o warunki bezpieczeństwa zawarte w EN 397:1995„Przemysłowe hełmy ochronne” [EN 397:1995 „Industrial safety helmets”]. Skorupa hełmu wykonana jest z laminatu poliestrowego kewlarowo-szklanego. Kształt skorupy oraz użyte materiały gwarantują maksymalną ochronę głowy użytkownika przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów oraz ochronę na przebicie .Materiały użyte do produkcji hełmu gwarantują jego elektroizolacyjność do 440 V oraz możliwość stosowania w temp.od-30oC do +50o C, chronią przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem ,zabezpieczają gromadzeniu się ładunków elektrycznych na jego powierzchni i może być stosowany w warunkach obecności metanu i pyłu węglowego.
Hełm produkowany jest w dwóch wersjach:
• wersja z paskiem podbródkowym
• wersja bez paska podbródkowego.

Certyfikat oceny typu WE nr. WE/S/1792/2011

»szczegóły«